Zero Waste: V čem spočívá Život bez odpadů?

Ačkoliv tomu tak v České republice zatím není, v zahraničí je životní styl Zero Waste (česky Život bez odpadů) čím dál tím častější a populárnější. Hlavní podstatou je podpora opětovného využívání všech zdrojů tak, aby nedocházelo k tvorbě opadů, respektive jejich spalování či skládkování. Kde se tento trend vzal a jakými zásadami se řídí lidé, kteří dle této filozofie žijí?

Australská kolébka

Označení Zero Waste se poprvé objevilo v australském hlavním městě Canberra v roce 1996. Tamní politici se k pozitivní odezvě veřejnosti dohodli na tom, že své území ušetří odpadků, skládek a spaloven, což deklarovali v podrobném plánu, jak toho docílit.

Prevence především

Filozofie Života bez odpadků je založena na prevenci. Daleko důležitější je z jejího pohledu předcházet samotné tvorbě odpadů, než následně řešit, co s nimi. Odstranění odpadů formou skládkování ani spalování totiž ve skutečnosti nepředstavuje definitivní řešení problému, ale pouze jeho oddálení. Navíc na úkor ztráty surovin, energie a samozřejmě znečištění životního prostředí.

Podle konceptu je ideálem docílit takové společnosti, kde jednotlivci, firmy i celé státy fungují na principu udržitelných přírodních cyklů. Zkrátka a jednoduše, materiály a z nich vyrobené zboží mají být navržené tak, aby šly opakovaně využívat. Zejména kvůli:

  • snižování objemu odpadů na planetě,
  • snižování toxicity,
  • šetření zdrojů.

Všechny tyto důsledky jsou dobré pro planetu i naše zdraví a peněženku.

Tip: U nás najdete Zero Waste – ekologické lahve na pití, ale také ekologické „Zero Waste“ sáčky a tašky na potraviny.

Jak se chovat podle Zero Waste?

Zero Waste vyžaduje především zodpovědnost. Firmy by si měly uvědomit dopady svého jednání a převzít odpovědnost za svůj produkt nejen při jeho výrobě, ale po celý čas existence výrobku. V případě jednotlivců se Zero Waste má projevit v přemýšlení, co nakupujeme, v jakých obalech a kolik odpadu tím produkujeme.

Americká blogerka francouzského původu Bea Johnsonová ve svém díle Zero Waste Home zformovala 5 základních zásad Života bez odpadků. V anglickém originále tato pravidla získala označení jako „5R“, do češtiny jsou překládaná jako „5Z“.

Zero Waste pravidla 5R/5Z

  1. Refuse = Zamítnout
  2. Reduce = Zredukovat
  3. Reuse = Znovupoužít
  4. Recycle = Zrecyklovat
  5. Rot = Zkompostovat

Jak jdou za sebou? Od jedničky do pětky. Pravidlo „Refuse“ je nejdůležitější, zásada „Rot“ přichází na řadu v poslední řadě. To znamená, že co nelze zamítnout, to se pokusíme zredukovat. Pokud to nelze, tak znovupoužít a pokud ani tentokrát nejsme úspěšní, tak zrecyklovat. Pokud se ani to nepovede, zkusíme produkt zkompostovat. Až v krajním případě tak přichází v úvahu prostě věc hodit do popelnice.

Ale pozor. Pravidla 5R si nekladou za cíl přimět člověka nechat v životě všech radovánek a nic si nedopřát. Jednání v souladu se Zero Waste by nás ale mělo alespoň částečně oprostit od konzumního způsobu života. Nula je sice ideál, ale úspěchem je i postupné snižování míry znečištění planety.

Refuse (Zamítnout)

Nejjednodušším způsobem, jak se zbavit odpadu, je nekupovat zbytečnosti. Opravdu potřebujeme měnit mobil každý rok? Fakt nám nestačí na prostřídání tři páry bot? Nešlo by si ranní kávu dopřát v klidu doma namísto jejího kupování v umělém kelímku u stánku? Takhle bychom měli přemýšlet podle prvního pravidla.

Reduce (Zredukovat)

Bez některých věcí se zkrátka neobejdeme. Pak ale vyvstává otázka co do množství. Šetřeme plyn a elektřinu, odepřeme si předměty, které budou ležet na dně skříně, a kupujme jen tolik jídla, kolik reálně sníme. Ideálně bez obalu. To nám značně usnadňují tzv. bezobalové obchody, které prodávají prostě bez obalu. Mouku, cukr, oříšky i další suroviny dostanete do vlastních nádob, které si přinesete z domu.

Reuse (Znovupoužít)

Když už nějakou věc máme, uvědomme si, že ji můžeme použít ne jednou, ale víckrát, teoreticky až do jejího zničení. Typickým příkladem jsou třeba igelitové tašky. Stejně tak lze jednorázové věci nahradit znovupoužitelnými; kávu si dáte namísto v kelímku do termo hrnku, igelitky se dají nahradit odolnějšími látkovými taškami a ženy mohou místo tamponů používat menstruační kalíšky.

Recycle (Zrecyklovat)

Třiďte odpad. Doma i v práci, a to alespoň na plast, sklo a papír. A když se vám vypoví službu lednice nebo pračka, nepohazujte ji do pole, ale odvezte do sběrného dvora nebo na jiné k tomu určené místo.

Rot (Zkompostovat)

Zejména pokud bydlíte v domu se zahrádkou, představují komposty a kompostéry nejlepší řešení, jak se zbavit zbytků zeleniny a ovoce. Pokud bydlíte v bytě, můžete využít veřejné kompostéry anebo si dovnitř pořídit vermikompostér, ve kterém se o váš kuchyňský odpad postarají žížaly.

Komentáře